Kongens gate 9 og 11, Munkegata 22 og Tinghusplassen 3 og 15, m.fl., r20220002

Klagefrist: 27.01.2024

Kongens gate 9 og 11, Munkegata 22 og Tinghusplassen 3 og 15, m.fl., r20220002

Overnevnte plan er 14.12.2023 vedtatt av Bystyret

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for større sammenhengende kontorareal ved et påbygg på eksisterende bebyggelse. Planen har også til hensikt å effektivisere bruk av takflatene ved å erstatte eldre tekniske rom på tak med nyere, mer arealeffektive løsninger.

Planen skal legge føringer for hensyn til kulturhistoriske verdier i området.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/8233

Sist oppdatert: 05.01.2024

Gå til toppen

arrow_upward