Hjem Kunngjøringer av planerArkiv vedtatte planer

Arkiv vedtatte planer

Oversikt over tidligere kunngjorte vedtatte planer

Aasta Hansteens veg 17, del av gnr/bnr 57/225, detaljregulering, r20160009

Klagefrist: 12.06.2017

Anders Søyseths veg, metrobusstasjon, detaljregulering, r20170040

Klagefrist: 04.08.2018

Anne Ekrens veg og Hans Michelsens veg, gnr/bnr 198/5 og 198/106 m.fl., r20150035

Klagefrist: 23.04.2018

Anne Kathrine Parows veg, gnr/bnr 315/579 og 315/593, detaljregulering, r20160025

Klagefrist: 28.03.2021

Anton Bergs veg 56 A og B, gnr/bnr 194/406 m.fl., detaljregulering, r20160003

Klagefrist: 17.07.2017

Arnt Smistads veg, Metrobusstasjon, detaljregulering, r20180007

Klagefrist: 29.10.2018

Bakkehellet 5, detaljregulering, r20200013

Klagefrist: 01.07.2021

Bjørndalen, detaljregulering av gang- og sykkelbru, r20120002

Klagefrist: 13.01.2019

Blakli, gnr/bnr 83/8, nytt helse og velferdssenter, detaljregulering, r20160013

Klagefrist: 23.10.2017

Blaklieggen, del av gnr/bnr 83/4, 83/7, 83/8 m.fl., detaljregulering, r20130009

Klagefrist: 27.12.2017

Bratsberg kirkegård, gnr/bnr 121/85 m.fl., detaljregulering, r20180018

Klagefrist: 28.03.2021

Bratsbergvegen 18 og Klæbuveien 198 m.fl., detaljregulering, r20180026

Klagefrist: 07.06.2020

Bromstadekra 70, gnr/bnr 13/267 m.fl., detaljregulering, r20150009

Klagefrist: 17.07.2017

Brudalsvegen 1B og 1C, detaljregulering, r20160006

Klagefrist: 12.06.2017

Bryns vei 7, detaljregulering, r20150001

Klagefrist: 02.10.2017

Byåsveien 162, detaljregulering, r20140038

Klagefrist: 01.04.2019

Byåsveien 180, detaljregulering, r20180006

Klagefrist: 08.05.2021

Casper Lundes veg, Metrobuss,detaljregulering, r20170043

Klagefrist: 16.07.2018

Damlia 3, detaljregulering, r20170024

Klagefrist: 08.04.2019

Del av Nidarø, detaljregulering, r20150021

Klagefrist: 16.05.2017

Del av Peter Egges plass og Schjoldagerveita, detaljregulering, r20180043

Klagefrist: 05.04.2020

Dybdahls veg 3 og 5, detaljregulering, r20120031

Klagefrist: 16.07.2018

E6 Ranheim- Værnes, detaljregulering, 20180014

Klagefrist: 28.06.2021

E6 Ranheim-Værnes, delstrekning Reppekrysset-Væretunnelen, detaljregulering

Klagefrist: 17.10.2020

E6 Ranheim-Værnes, detaljregulering, r20130059

Klagefrist: 12.12.2016

Egganvegen 1 og 3, detaljregulering, r20160001

Klagefrist: 17.07.2017

Fagertunvegen3, 5 og 7, detaljregulering, r20180005

Klagefrist: 17.05.2020

Falkenborgvegen, oppstillingsplasser, detaljregulering, r20170041

Klagefrist: 16.07.2018

Fernanda Nissens veg, gnr/bnr 13/51,detaljregulering, r20160038

Klagefrist: 16.07.2018

Flatåsen idrettshall, Gnr/bnr 194/529 og del av gnr/bnr 194/374, detaljregulering, r20150032

Klagefrist: 08.05.2017

Furuvegen 21B, detaljregulering, r20180030

Klagefrist: 06.02.2021

Furuvegen 2B,detaljregulering, r20180030

Klagefrist: 01.12.2019

Fv 6680 Kambrua-Lia, gang -og sykkelveg, detaljregulering, r20180023

Klagefrist: 08.05.2021

Fv 707 Bråbrua, detaljregulering, r20170030

Klagefrist: 25.03.2019

Fv 910, Innherredsveien, fra Saxenborg alle til Stadsing Dahls gate, detaljregulering, r20140034

Klagefrist: 17.11.2019

Fv. 704 Sandmoen - Røddekrysset, detaljregulering, r20180021

Klagefrist: 13.01.2019

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, r20140030

Klagefrist: 30.01.2017

Gildheim, Metrobusstasjon, detaljregulering, r20180008

Klagefrist: 29.10.2018

Granåsen Gård, østre del, gnr/bnr 49/1, 16/61 m.fl., detaljregulering, r20130067

Klagefrist: 07.08.2017

Granåsen idrettsanlegg, gnr/bnr 185/6, 20 og 27 og 187/2 og 73 m.fl., detaljregulering, r20170032

Klagefrist: 11.03.2019

Grillstadfjæra felt B3 og N7, vedtatt reguleringsplan, detaljregulering, r20160011

Klagefrist: 21.05.2018

Haakon VIIs gate 14, detaljregulering r20160019

Klagefrist: 25.03.2019

Harald Hårfagres gate 8, detaljregulering, r20150041

Klagefrist: 05.02.2018

Harald Hårfagres gate og Håkon Magnussons gate, gnr/bnr 414/389 og 413/127 m.fl., detaljregulering, r20150014

Klagefrist: 27.12.2017

Harald Torps veg gnr/bnr 323/2450, 323/2451 m.fl., detaljregulering, r20180051

Klagefrist: 28.03.2021

Heggstad, 199/10 m. fl., detaljregulering, r20120051

Klagefrist: 20.01.2019

Heimdal stasjon, Metrobussknutepunkt, detaljregulering, r20170039

Klagefrist: 04.08.2018

Heimdalsvegen 1, 3, 3b og 3c, detaljregulering, r20170008

Klagefrist: 17.05.2020

Heimdalsvegen 10 og 12, detaljregulering, r20170036

Klagefrist: 28.07.2019

Heimdalsvegen 7 og 9 og Kirkeringen 2, 2B, 4, 4B og 6, detaljregulering, r20180019

Klagefrist: 08.04.2019

Heimdalsvegen-Ringvålvegen, kryssutvidelse, metrobuss, r20180029

Klagefrist: 07.07.2019

Høgskoleringen 11, del av gnr/bnr 405/177, detaljregulering, r20180034

Klagefrist: 10.11.2019

Hårstad Mindes veg, gnr/bnr 324/177, 324/5 og 325/220,detaljregulering, r20160002

Klagefrist: 07.05.2018

Hårstadbekken rensedam, gnr/bnr 325/1 m.fl. detaljregulering, r20180047

Klagefrist: 05.04.2020

Industriveien 1, detaljregulering, r20150029

Klagefrist: 12.06.2017

Ingeborg Aas' veg 1, 2, 4 og 6, Risvollan lokale senter, detaljregulering, r20190038

Klagefrist: 06.08.2021

Innherredsveien 103 og Rønningsbakken 2, detaljregulering, r20130036

Klagefrist: 01.12.2019

Innherredsveien 108 og 108 B, detaljregulering, r20180017

Klagefrist: 28.03.2021

Ivar Lykkes veg 1, detaljregulering r20170031

Klagefrist: 11.02.2019

Johan Falkbergets vei, del av gnr/bnr 425/355, detaljregulering, r20160024

Klagefrist: 22.01.2018

Johan Tillers vei 1 og 3 og Industrivegen 21, detaljregulering, r20190044

Klagefrist: 23.08.2020

Kattemskogen, gnr/bnr 198/2,198/3,198/75 m.fl., sluttbehandling, r20170014

Klagefrist: 23.04.2018

Kjøpmannsgata 36 og 38, detaljregulering, r20140033

Klagefrist: 27.03.2017

Kommuneplanens arealdel, endring i bestemmelsene, om oppdeling av bolig til hybler - Ingen klageadgang på denne planen

Klagefrist: 01.01.0001

Kvenildstrøa,gnr/bnr 313/2, detaljregulering,r 20190012

Klagefrist: 06.12.2020

Lade allé 73, detaljregulering, r20140047

Klagefrist: 29.10.2018

Lade idrettsanlegg, detaljregulering, r20150008

Klagefrist: 12.06.2017

Lagerbro over Landbruksvegen, gnr/bnr 15/27, 4/46 og 4/103, detaljregulering, r20160030

Klagefrist: 07.08.2017

Lagmann Lindboes vei 24, detaljregulering, r20150040

Klagefrist: 23.10.2017

Leangen idrettspark, detaljregulering, r20190008

Klagefrist: 28.12.2020

Leangen senterområde B2 og B3, gnr/bnr 6/7, detaljregulering, r20180010

Klagefrist: 14.11.2020

Leangen stasjon, detaljregulering, r20160021

Klagefrist: 04.08.2018

Leistadvegen 1, detaljregulering, r20140036

Klagefrist: 05.02.2018

Lia - Leiråsen - Sæteråsen, detaljregulering av skiløype og turvei, r20130011

Klagefrist: 30.01.2017

Lilleby B5, gnr/bnr 415/20,22 og 24, detaljregulering, r20190017

Klagefrist: 28.12.2020

Lilleby-området B4, gnr/bnr 415/178 m.fl., detaljregulering r20160031

Klagefrist: 29.10.2018

Lilleby-området B6-1,gnr/bnr 415/37, detaljregulering, r20180024

Klagefrist: 08.04.2019

Litlgråkallen – Kobberdammen – Fjellsætra, områderegulering

Klagefrist: 01.01.0001

Loholt alle 2, detaljregulering, r20160008

Klagefrist: 25.06.2018

Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, r20150028

Klagefrist: 27.03.2017

Lund endeholdeplass, Metrobuss, detaljregulering, r20180002

Klagefrist: 16.07.2018

Lundlia gnr/bnr 177/733 og 177/731, detaljregulering, r20170010

Klagefrist: 12.02.2018

Lundvegen, detaljregulering av fortau, r20200005

Klagefrist: 28.03.2021

Magnus Berrføtts veg 28, Valentinlyst gård, detaljregulering, r20200001

Klagefrist: 13.06.2021

Magnus Den Godes gate 22, detaljregulering, r20150020

Klagefrist: 22.01.2018

Marie Michelets veg 9A og B, detaljregulering, r20190016

Klagefrist: 14.11.2020

Marie Michelets veg, gnr/bnr 12/243, 244 og 245, detaljregulering, r20170011

Klagefrist: 13.10.2019

Marie Michelets veg, gnr/bnr 12/243, 244 og 245. detaljregulering, r20170011

Klagefrist: 25.06.2018

Mellomila 79 og 81 og Ilsvikveien 22, detaljregulering, r20150044

Klagefrist: 16.07.2018

Midteggen, Metrobusstasjon, detaljregulering, r20170038

Klagefrist: 16.07.2018

Munkvoll gård, metrobusstasjon fra sentrum,detaljregulering, r20180009

Klagefrist: 16.07.2018

Nardobakken, gnr/bnr 68/386, detaljregulering, r20150027

Klagefrist: 23.10.2017

Nardovegen 6, detaljregulering, r20170006

Klagefrist: 16.06.2019

Nedre Sjetnan, del 2, gnr/bnr 324/54 og 324/1, detaljregulering, r20160034

Klagefrist: 05.02.2018

Nedre Stavsetvegen 46, detaljregulering, r20170021

Klagefrist: 05.04.2020

Nils Uhlin Hansens veg 14 m.fl., detaljregulering, r20170045

Klagefrist: 08.05.2021

Nordre Flatås, del av gnr/bnr 189/1, detaljregulering, r20160033

Klagefrist: 17.10.2020

Nordre gate 18 og 20 og Thomas Angells gate 20, detaljregulering, r20190004

Klagefrist: 19.07.2020

Nordre Hallsetveg 99, 103 og 105, detaljregulering, r20150004

Klagefrist: 08.05.2017

Odd Husbys veg og Anders Wigens veg, gnr/bnr 104/7 og 104/1152 m.fl., detaljregulering, r20200008

Klagefrist: 28.12.2020

Odd Husbys veg, gnr/bnr 103/850, 103/294 m.fl., detaljregulering, r20170003

Klagefrist: 07.06.2020

Okstadvegen 6 og Turistveien 19c, detaljregulering, r20170017

Klagefrist: 04.06.2018

Ola Frosts veg, detaljregulering, r20170037

Klagefrist: 07.06.2020

Olaf Bulls veg 38, gnr/bnr 97/13, detaljregulering, r20180053

Klagefrist: 07.06.2020

Olaf Grilstads veg 3 detaljregulering, r20200015

Klagefrist: 08.05.2021

Område mellom Tunellvegen og Ringvålvegen, gnr/bnr 177/657 m.fl., detaljregulering, r20180050

Klagefrist: 07.06.2020

Området mellom Elgeseter bru og Vollafallet, detaljregulering, r20190005

Klagefrist: 10.11.2019

Ormen Langes veg 29, gnr. 414 bnr. 1, Ladehammeren renseanlegg, r20170015

Klagefrist: 23.04.2018

Osloveien 64 og 66,detaljregulering, r20170001

Klagefrist: 05.04.2020

Overvik felt b1 sør, detaljregulering, r20190039

Klagefrist: 07.06.2020

Overvik felt B1, gnr/bnr 20/105, detaljregulering, r20150043

Klagefrist: 12.11.2018

Overvik områdeplan, r20150024

Klagefrist: 14.07.2019

Overvik, områdeplan, r20150024

Klagefrist: 04.08.2018

Parallellen 16, Sjetne skole, detaljregulering, r20140046

Klagefrist: 30.01.2017

Peder Morsets veg 21, detaljregulering, r20180033

Klagefrist: 17.10.2020

Professor Brochs gate 6, detaljregulering, r20180031

Klagefrist: 17.10.2020

Ranheim omstigningspunkt, Metrobusstasjon, detaljregulering, r20180016

Klagefrist: 29.10.2018

Reppevegen, detaljregulering fortau, r20140009

Klagefrist: 13.10.2019

Richard Withs vei 9, detaljregulering, r20170018

Klagefrist: 01.12.2019

Ringvålvegen del av gnr/bnr 156/8, detaljregulering, r20180004

Klagefrist: 19.07.2020

Ringvålvegen mellom Nergeilan og Lundvegen, detaljregulering, r20190006

Klagefrist: 08.05.2021

Ringvålvegen,metrobuss strekningstiltak, detaljregulering, r20170042

Klagefrist: 16.07.2018

Rv 706 Sluppen - Sivert Dahlens veg, detaljregulering, r20140021

Klagefrist: 05.02.2018

Saupstadringen 87, detaljregulering, r20160010

Klagefrist: 16.07.2018

Selsbakkvegen 55, gnr/bnr 100/208 og del av 100/159 m.fl., detaljregulering, r20180040

Klagefrist: 07.06.2020

Selsbakkvegen 75, detaljregulering, r20140031

Klagefrist: 16.06.2019

Sentervegen, gnr/bnr 315/580, detaljregulering, r20160015

Klagefrist: 12.11.2018

Sivert Thonstads vei, Metrobuss strekningstiltak, detaljregulering, r20180003

Klagefrist: 29.10.2018

Sluppenkrysset, gnr/bnr 325/1 m.fl., E6 parsell Sluppen, strekningstiltak Holtermanns veg metrobusstasjon, detaljregulering, r20190036

Klagefrist: 28.03.2021

Småullvegen(gammelvegen), detaljregulering, k2019001

Klagefrist: 06.12.2020

Solberg og Røran, del av gnr/bnr 180/1, 2 og 181/1, 2, r20130026

Klagefrist: 23.04.2018

Spongdalsvegen 828, detaljregulering r20170004

Klagefrist: 08.04.2019

Strandveien 75, Lade allé 3,9 og 9B, Ladebekken 11 og 15, detaljregulering, r20150036

Klagefrist: 16.07.2018

Tanem massedeponi, detaljregulering, K2014008

Klagefrist: 10.01.2020

Tiller kommunedelplan 2014 - 2026, k20110003

Klagefrist: 04.04.2020

Tiller-ringen 58, detaljregulering, r20150039

Klagefrist: 12.06.2017

Tomset B3, detaljregulering, r20160016

Klagefrist: 08.05.2017

Tonstad Metrobusstasjon, detaljregulering, r20180020

Klagefrist: 29.10.2018

Trondheim sentralstasjon, gnr/bnr 439/159 m. fl. , detaljregulering r20140024

Klagefrist: 26.05.2019

Trøåsen nord, detaljregulering, K2016002

Klagefrist: 10.01.2020

Tukthuset, detaljregulering, r20180028

Klagefrist: 07.07.2019

Tungasletta, ramper til/fra E6, detaljregulering, r20160005

Klagefrist: 27.03.2017

Tungavegen 1,gnr/bnr 4/2, 4/10 og 4/13 m. fl., detaljregulering r20170034

Klagefrist: 26.01.2020

Tungavegen 26, detaljregulering, r20170019

Klagefrist: 13.01.2019

Turistveien 50 B, detaljregulering, r20150002

Klagefrist: 27.03.2017

Tyholtveien fra Persaunevegen til Kong Øysteins veg, detaljregulering fortau, r20140037

Klagefrist: 13.10.2019

Utvidelse av Forset steinbrudd, detaljregulering, K2016006

Klagefrist: 10.01.2020

Valentinlyst gnr/bnr 55/20 og 55/46, detaljregulering, r20190021

Klagefrist: 07.06.2020

Vassfjellet vinterpark, detaljregulering, k2012001

Klagefrist: 13.06.2021

Vegamot gnr/bnr 53/11, 222,230 m. fl. detaljregulering, r20150018

Klagefrist: 12.11.2018

Veisletten alle 13, gnr/bnr 62/25, vedtatt detaljregulering, r20170023

Klagefrist: 28.03.2021

Vestre Ranheim, gnr/bnr 23/309, 23/850, 23935 m. fl.,detaljregulering, r20150012

Klagefrist: 11.03.2019

Vestre Tunhøgda, del av gnr/bnr 16/55, detaljregulering, r20150046

Klagefrist: 11.03.2019

Vestre Ust, del av gnr/bnr 174/1 og 174/10, detaljregulering, r20170013

Klagefrist: 17.12.2018

Vestre Være del av gnr/bnr 26/2 m. fl., detaljregulering innfartsparkering, r20170002

Klagefrist: 16.07.2018

Vikåsen vanntunnel, detaljregulering, r20150031

Klagefrist: 27.03.2017

Vinterledbakken 2 og 7, del av Kolsås gnr/bnr 187/1, detaljregulering, r20100061

Klagefrist: 13.11.2017

Være Østre, del av gnr/bnr 27/2, detaljregulering, r20150048

Klagefrist: 22.01.2018

Væresstranda bru, gnr/bnr 26/26, detaljregulering, r20160032

Klagefrist: 19.07.2020

Østmarka snuplass, detaljregulering, r20180037

Klagefrist: 07.07.2019

Østmarka,gnr/bnr 413/122, 104 og 105 m. fl., detaljregulering, r20180035

Klagefrist: 13.10.2019

Østre Rosten 47, Tiller videregående skole, detaljregulering, r20190024

Klagefrist: 28.03.2021

Østre Rosten 68, detaljregulering, r20150038

Klagefrist: 27.03.2017

Østre Rosten, nord for John Aaes veg, Metrobuss strekningstiltak, detaljregulering r20180022

Klagefrist: 29.10.2018

Øvre Rotvoll, områderegulering, r20150025

Klagefrist: 14.08.2021

Øvre Sofustrøa 2 og 4 og del av gnr/bnr 260/75 m.fl., detaljregulering, r20150034

Klagefrist: 29.10.2018

Sist oppdatert: 30.09.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004