Område mellom Kinnvegen og Marie Michelets veg, gnr/bnr 9/883 m.fl. detaljregulering, r20220054

Klagefrist: 29.06.2024

Område mellom Kinnvegen og Marie Michelets veg, gnr/bnr 9/883 m.fl. detaljregulering, r20220054

  • Overnevnte plan er 02.05.2024 vedtatt av Bystyret

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av et trykkskille for fjernvarmenettet i området. Dette omfatter etablering av en ny bygning i en etasje og flytting av en vernet bygning innenfor samme område.

Saksdokumenter

Tidligere vedtak

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/8505

Sist oppdatert: 18.07.2024