Fernanda Nissens veg og del av Kong Øysteins veg, detaljregulering, r20210021

Klagefrist: 04.05.2024

Fernanda Nissens veg og del av Kong Øysteins veg, detaljregulering, r20210021

Overnevnte plan er 07.03.2024 vedtatt av Bystyret

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for en sammenhengende løsning for syklende og gående langs Bromstadruta som er en del av det vedtatte hovednettet for sykkel i Trondheim.
Bromstadruta er delt i tre deler hvor det utarbeides egen reguleringsplan for hver av delene.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/15179

Sist oppdatert: 12.04.2024

Gå til toppen

arrow_upward