Lademoen stoppested, detaljregulering, r20210046

Klagefrist: 27.01.2024

Lademoen stoppested, detaljregulering, r20210046

Overnevnte plan er 14.06.2023 vedtatt av Bystyret

Hensikt med planen

Reguleringsplanforslaget, alternativ 1, er utarbeidet av Rambøll som plankonsulent, på vegne av forslagsstiller Bane NOR.

Hensikten med planforslaget er utvidelse til to spor på Lademoen stoppested, og etablering av ny plattform med rampe og trapp på nordsiden av Lademoen stasjon.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/9535

Sist oppdatert: 22.01.2024

Gå til toppen

arrow_upward