Nordsetvegen 472, gnr/bnr 501/41 og 501/42, detaljregulering, r20220001

Klagefrist: 09.03.2024

Nordsetvegen 472, gnr/bnr 501/41 og 501/42, detaljregulering, r20220001

Hensikten med planen

Hensikten med planforslaget er omregulering fra industri til lager. Det legges opp til fire lagerbygg, på en eiendom som i dag er åpent landskap med islag av rester fra tidligere campingvirksomhet. Lagerbyggene tenkes oppdelt i flere mindre enheter.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/8504

Sist oppdatert: 16.02.2024

Gå til toppen

arrow_upward