Vestre Lund,gnr/bnr 178/295 m. fl., detaljregulering, f20190032

Klagefrist: 10.02.2024

Vestre Lund,gnr/bnr 178/295 m. fl., detaljregulering, f20190032

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt boligområde på Vestre Lund, fordelt på flermannsboliger, rekkehus og større leilighetsbygg. Planen legger til rette for varierte uteområder, bilfrie boliggater/gatetun, felles møteplasser i blokkleilighetene, torg og et felles grendahus/paviljong.

Saksdokumenter

 

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/11171

Sist oppdatert: 22.01.2024

Gå til toppen

arrow_upward