Lilleby-området B6-1,gnr/bnr 415/37, detaljregulering, r20180024

Klagefrist: 07.04.2019

Lilleby-området B6-1,gnr/bnr 415/37, detaljregulering, r20180024

Overnevnte plan er 28.02..2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 40 boliger av variert størrelse i blokkbebyggelse på fire til seks etasjer, med parkeringskjeller.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

- Vedlegg til bestemmelsene: Designmal Lilleby

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/1178

Sist oppdatert: 15.03.2019