Heimdalsvegen-Ringvålvegen, kryssutvidelse, metrobuss, r20180029

Klagefrist: 06.07.2019

Heimdalsvegen-Ringvålvegen, kryssutvidelse, metrobuss, r20180029

Overnevnte plan er 23.05.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for venstresvingefelt i krysset Heimdalsvegen – Ringvålvegen for å oppnå bedre fremkommelighet for bussene som kommer fra Kattem (sørfra) via Heimdalsvegen. For å unngå kø i dette krysset, vil trafikk som skal svinge mot Ringvålvegen få et eget venstresvingefelt inn mot krysset.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

18/20050

Sist oppdatert: 14.06.2019