Tiller kommunedelplan 2014 - 2026, k20110003

Klagefrist: 03.04.2020

Tiller kommunedelplan 2014 - 2026, k20110003

Overnevnte kommunedelplan ble vedtatt i Bystyret 26.02.15.

Byplansjefen gjør oppmerksom på at feil i bestemmelsene er kunngjort for kommunedelplanen for Tiller. Riktige bestemmelser i henhold til bystyrets vedtak av 26.02.15 kunngjøres nå.

Plankart er ikke endret.

www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/arealplaner/kommuneplanens-arealdeldelplaner/tiller-kommunedelplan-k20110003

Bystyrets vedtak kan ikke påklages

Saksdokumenter

Planbestemmelser

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

11/53460, 07/44293

Sist oppdatert: 20.04.2021

Gå til toppen

arrow_upward