Bratsberg kirkegård, gnr/bnr 121/85 m.fl., detaljregulering, r20180018

Klagefrist: 28.03.2021

Bratsberg kirkegård, gnr/bnr 121/85 m.fl., detaljregulering, r20180018

Overnevnte plan er 4.2.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Norconsult AS som plankonsulent, på vegne av forslagstiller Trondheim kommune. Reguleringsplanforslaget er utfyllende beskrevet i den vedlagte planbeskrivelsen.
Hensikten med planen er en utvidelse av kirkegården ved Bratsberg kirke. Bratsberg kirke har for lite gravplasser i henhold til gravferdsloven. I tillegg er det behov for areal til driftsbygning, samt etablering av nytt parkeringsareal.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/91

Sist oppdatert: 05.03.2021