Elgeseter gt 1 og Klostergata 9, detaljregulering, r20180042

Klagefrist: 15.01.2022

Elgeseter gt 1 og Klostergata 9, detaljregulering, r20180042

Overnevnte plan er 18.11.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av Studentersamfundet østover, på del av det som omtales som Fengselstomta. Planlagt omfang av utvidelse er totalt cirka 4 800 kvm fordelt over flere etasjer. Dette innebærer at Kronprinsesse Märthas allé, som er tverrgaten mellom Klostergata og Høgskoleveien må flyttes. Hensikten er også å gjøre denne gaten til et gatetun som kan betjene Studentersamfundet og et fremtidig bygg for bycampus Elgeseter på Fengselstomta. Gaten reguleres til felles. Fra gaten vil det være nok plass til varelevering og renovasjon og det vil være plass til oppstilling av større kjøretøyer i forbindelse med konserter.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/19378

Sist oppdatert: 10.12.2021