Harald Langhelles veg 14, detaljregulering, r20200006

Klagefrist: 10.10.2021

Harald Langhelles veg 14, detaljregulering, r20200006

Overnevnte plan er 02.09.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging i form av et leilighetsbygg med seks leiligheter, og en enebolig i et eksisterende boligområde litt øst for Munkvoll på Byåsen.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/172

Sist oppdatert: 17.09.2021