Klostergata 56 og Schwachs gate 1 og 3, detaljregulering, r20190025

Klagefrist: 30.01.2022

Klostergata 56 og Schwachs gate 1 og 3, detaljregulering, r20190025

Overnevnte plan er 09.12.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for flere studentboliger på en eiendom som grenser opp mot ny bycampus. Eiendommen benyttes også i dag til studentboliger, men på bakgrunn av bygningsmassens tilstand, ønsker tiltakshaver å rive og bygge en ny bygning som kan romme flere studentboliger. Planforslaget bygger også opp under intensjonen i Veiledende plan for offentlige rom og forbindelser i Bycampus Elgeseter (VPOR), med en etablering av et nytt offentlig plassrom, med oppholdskvaliteter og beplantning.

Saksdokumenter

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/105

Sist oppdatert: 07.01.2022

Gå til toppen

arrow_upward