Mellomila 79 og 81 og Ilsvikveien 22, detaljregulering, r20210008

Klagefrist: 30.01.2022

Mellomila 79 og 81 og Ilsvikveien 22, detaljregulering, r20210008

Overnevnte plan er 09.12.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å endre gjeldende plan, vedtatt i 2018, slik at det kan bygges et nybygg øst på tomta og rives et eksisterende bygg vest på tomta. Eksisterende bygg er vernet i gjeldende regulering, og dette har vært førende for forslag til ombygging.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/22497

Sist oppdatert: 07.01.2022