Olaf Grilstads veg 3 detaljregulering, r20200015

Klagefrist: 08.05.2021

Olaf Grilstads veg 3 detaljregulering, r20200015

Overnevnte plan er 25.03.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt idrettsbygg med idrettshall og servicebygg for Byåsen IL. Byåsen IL ønsker å tilby sine medlemmer større mulighet for innendørs idretter og egenorganisert aktivitet. Myra idrettsplass eies av Byåsen IL og er opparbeidet som et nærmiljøanlegg som også har skøytebane om vinteren. Ugla ungdomsskole skal kunne benytte hallen til undervisningsformål.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/191

Sist oppdatert: 16.04.2021