Øvre Rotvoll, områderegulering, r20150025

Klagefrist: 14.08.2021

Øvre Rotvoll, områderegulering, r20150025

Overnevnte plan er 20.05.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for et godt og tett boområde med møteplasser, funksjonsblanding og offentlige tjenestetilbud på Øvre Rotvoll.

Planen åpner for ca 1200 boliger, et lokalt sentrum, to barnehager og idrettsanlegg, inklusiv et bydelsbasseng. Brundalsforbindelsen, blågrønne strukturer, kulturminner og sentrale elementer i kulturlandskapet er også med i planen.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart 1 av 2-Nord
- Plankart 2 av 2-Sør
Planbestemmelser

- Vedlegg til bestemmelsene: MiljøprogramVeg - og gatesnitt

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/38

Sist oppdatert: 09.07.2021