Sem Sælands vei 11, detaljregulering, r20200025

Klagefrist: 30.01.2021

Sem Sælands vei 11, detaljregulering, r20200025

Overnevnte plan er 09.12.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for en utvidelse av Sintef energi AS sine eksisterende arealer for forskning og utvikling på Gløshaugen, tilføre attraktivitet til eksisterende uterom på campus, og sikre en utvidelse av dagens forbindelse for gående og syklende langs Høgskoleparken fra Sem Sælands vei til O.S. Bragstads plass.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/30631

Sist oppdatert: 13.01.2022