Vassfjellet vinterpark, detaljregulering, k2012001

Klagefrist: 13.06.2021

Vassfjellet vinterpark, detaljregulering, k2012001

Overnevnte plan er 28.04.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med reguleringsplanen for Vassfjellet Vinterpark er å legge til rette for videreutvikling av alpinanlegget, samt å sørge for at hele området som benyttes til alpinanlegg reguleres i tråd med dagens bruk.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til: 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/36463

Sist oppdatert: 21.05.2021

Gå til toppen

arrow_upward