Dronningens gate 10 og Thomas Angells gate 5, detaljregulering, r20212009

Klagefrist: 19.03.2022

Dronningens gate 10 og Thomas Angells gate 5, detaljregulering, r20212009

Overnevnte plan er 02.03.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for museum, Posten Moderne, i Postgården og nytt folketeater, Nye Hjorten Teater, med publikumsrettet aktivitet med sal og scene med over 600 sitteplasser. Planen inkluderer å rive bebyggelse i Apotekerveita 16 og del av Thomas Angells gate 5, og opparbeide et nytt tilbygg på den ubebygde tomten i bakgården. De kulturhistoriske verdiene i Trondheim postgård, Dronningens gate 10, skal ivaretas.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/73156

Sist oppdatert: 09.03.2022