Gnr/bnr 400/86 m.fl., Trondheim Katedralskole, detaljregulering,r20200030

Klagefrist: 21.05.2022

Gnr/bnr 400/86 m.fl., Trondheim Katedralskole, detaljregulering,r20200030

Overnevnte plan er 30.03.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for oppgradering og utvidelse av Trondheim katedralskole. Bakgrunnen for dette er et økende elevtall og utilfredsstillende fasiliteter i dagens skole.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/150

Sist oppdatert: 22.04.2022