Ingeborg Aas' veg 1, 2, 4 og 6, Risvollan lokale sentrum, detaljregulering, r20190038

Klagefrist: 28.05.2022

Ingeborg Aas' veg 1, 2, 4 og 6, Risvollan lokale sentrum, detaljregulering, r20190038

Overnevnte plan er 21.04.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med ny reguleringsplan er at Risvollan lokale sentrum skal kunne oppgraderes med nye forretnings- og tjenestetilbud. Det planlegges nye dagligvareforretninger, boliger og en kommunal barnehage. Uteområder med nytt større torg (allmenningen), et mindre torg, aktivitetspark, gårdsrom for boliger og gangvegnett med sammenheng til omgivelsene er en del av planforslaget.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/142

Sist oppdatert: 14.06.2022

Gå til toppen

arrow_upward