Kongens gate 87, detaljregulering,r20180011

Klagefrist: 23.04.2022

Kongens gate 87, detaljregulering,r20180011

Overnevnte plan er 03.03.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for tilbygg og påbygg til eksisterende bygningsmasse i Kongens gate 87. Hovedformålet er kontor med mulighet for forretning, bevertning og tjenesteyting. Det skal etableres utadrettede funksjoner på gateplan mot Kongens gate, hvor første etasje kan benyttes til tjenesteyting, bevertning og forretning. Planen legger til rette for nytt fortau mot nord i Erling Skakkes gate.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/74

Sist oppdatert: 24.03.2022

Gå til toppen

arrow_upward