Kvenildsskogen 10 og 12, detaljregulering, r20200007

Klagefrist: 08.10.2022

Kvenildsskogen 10 og 12, detaljregulering, r20200007

Overnevnte plan er 25.08.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å rydde i forholdet mellom gjeldende reguleringsplan (r20090041 Detaljregulering for Sandmovegen 24, 26, 26 B, 28, 32, 34, 36 og 38, vedtatt 06.12.2012) og utførte tiltak, som er to etablerte industribygg med tilhørende infrastruktur.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/18977

Sist oppdatert: 19.10.2022

Gå til toppen

arrow_upward