Peder Myhres veg 2, Ranheim senterområde, detaljregulering, r20100073

Klagefrist: 26.11.2022

Peder Myhres veg 2, Ranheim senterområde, detaljregulering, r20100073

Overnevnte plan er 20.10.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å etablere et lokalt senter og knutepunkt på Ranheim i tråd med kommuneplanens arealdel (KPA). Det lokale senteret skal betjene bydelen med nødvendige tjenester og service. Lokalsentrum skal ha høy arealutnyttelse med tydelige sentrumsfunksjoner, torg, boliger og barnehage. Planområdet vil ligge inntil endestasjon for metrobuss i Ranheimsvegen, og Bane NOR planlegger nytt dobbeltsporet jernbane med stasjon like sør for planområdet.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/25

Sist oppdatert: 01.11.2022

Gå til toppen

arrow_upward