Skjetleinskogen, detaljregulering, r201900337

Klagefrist: 07.01.2023

Skjetleinskogen, detaljregulering, r201900337

Overnevnte plan er 17.11.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende samferdselsanlegg og infrastruktur. Det skal også legges til rette for en offentlig barnehage.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/136

Sist oppdatert: 05.12.2022