Torgardsvegen, del av gnr/bnr 310/1, 310/2 og 309/1, detaljregulering, r20150033

Klagefrist: 07.01.2023

Torgardsvegen, del av gnr/bnr 310/1, 310/2 og 309/1, detaljregulering, r20150033

Overnevnte plan er 17.11.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å regulere det drøyt 200 daa store området til industriformål. Dette er en av de siste delene som reguleres av det tidligere store landbruksområdet på Torgårdsletta.

Hele sletta er avsatt til næringsområde i kommuneplanens arealdel (KPA). Det er den også i kommunedirektørens forslag til ny KPA og i kommunedelplan (KDP) for Tiller. Mye av sletta er bebygd, og i øyeblikket pågår det fire ulike detaljplanarbeider, inkl. Torgardsvegen-saken, for den ubebygde delen.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/55862

Sist oppdatert: 29.11.2022

Gå til toppen

arrow_upward