Travbanevegen 6 og Gildheimsvegen 2, 4, 6 og 8, detaljregulering, r20190010

Klagefrist: 09.04.2022

Travbanevegen 6 og Gildheimsvegen 2, 4, 6 og 8, detaljregulering, r20190010

Overnevnte plan er 03.02.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for et variert bolig- og næringsområde. Det legges til rette for interne uterom og forbindelser gjennom området. Bebyggelse for kontor, tjenesteytelse og næring plasseres mot Innherredsveien og skal skjerme boligbebyggelse mot støy og luftforurensning. All boligparkering legges i parkeringsanlegg under bakken.

Saksdokumenter

 

 

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/110

Sist oppdatert: 04.04.2022