Breidablikveien 66 og 68, detaljregulering, r20200020

Klagefrist: 12.11.2022

Breidablikveien 66 og 68, detaljregulering, r20200020

Overnevnte plan er 22.09.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å regulere for boligbebyggelse i Breidablikveien 66 og 68. Planen åpner for 40-49 boenheter og omfatter også samferdselsareal og offentlig lekeplass.

Saksdokumenter

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/35101

Sist oppdatert: 02.11.2022