Kattemskogen, nordre del, del av gnr/bnr 198/227 m.fl., detaljregulering, r20210031

Klagefrist: 18.03.2023

Kattemskogen, nordre del, del av gnr/bnr 198/227 m.fl., detaljregulering, r20210031

Overnevnte plan er 02.02.2023 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av boliger, dagligvareforretning og
barnehage innenfor nordlig del av det området som omfattes av reguleringsplan for Kattemskogen(Søralia), r20170014 vedtatt 01.02.2018.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/217

Sist oppdatert: 21.02.2023