Leinstrand idrettspark, detaljregulering, r20210051

Klagefrist: 13.05.2023

Leinstrand idrettspark, detaljregulering, r20210051

Overnevnte plan er 30.03.2023 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av en ishall innenfor området til Leinstrand idrettspark på Klett. Planen skal i tillegg ivareta de eksisterende funksjonene og aktivitetene på området, samt sørge for gode løsninger for trafikkavviklingen på området, herunder adkomst for både myke og harde trafikanter, parkering, hente- og bringesone, og renovasjon. Vesentlige utfordringer i planarbeidet har vært geoteknikk, å hensynta samfunnshuset med antikvarisk verdi C, samt å sikre erstatningsareal for barn og unge.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

21/20397

Sist oppdatert: 18.04.2023

Gå til toppen

arrow_upward