Røsslyngvegen 1 og 3, detaljregulering, r20180049

Klagefrist: 04.02.2023

Røsslyngvegen 1 og 3, detaljregulering, r20180049

Overnevnte plan er 08.12.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til tilrettelegge for en fortetting av boligeiendommene i  Røsslyngvegen 1 og 3.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/120

Sist oppdatert: 13.01.2023