Trøbakken, del av gnr/bnr 522/82, endring av reguleringsplan, r20220037

Klagefrist: 28.01.2023

Trøbakken, del av gnr/bnr 522/82, endring av reguleringsplan, r20220037

Byplansjefen har etter delegasjon, gitt i medhold av Trondheim kommunes delegasjonsreglement 14.12.22, behandlet endring av reguleringsplanen Trøbakken, del av gnr/bnr 522/82 med følgende vedtak:

Vedtak

Byplansjefen vedtar endring av reguleringsplan for Trøbakken, del av gnr/bnr 522/82 som vist på kart i målestokk 1:1000, merket ON Arkitekter og ingeniører AS senest datert 05.12.22 og i bestemmelser senest datert 09.12.22.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.

Bakgrunn for endring

Planen foreslås nå endret på bakgrunn av de geotekniske forholdene i området.

 

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/54174

Sist oppdatert: 24.01.2023