Bergheimsvegen 26, detaljregulering, r20210056

Klagefrist: 15.04.2023

Bergheimsvegen 26, detaljregulering, r20210056

Overnevnte plan er 02.03.2023 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende adkomst, parkerings- og uteoppholdsareal. Planen innebærer riving av en enebolig, og erstatning av denne med boligblokk i samme typologi som øvrig boligbebyggelse i området. Planen regulerer stiforbindelse fra Bergheimsvegen til friområdet nord for planområdet.
Planstatus og

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/66687

Sist oppdatert: 17.03.2023

Gå til toppen

arrow_upward