Gamle Oslovei 83 og 85, detaljregulering, r20200024

Klagefrist: 25.11.2023

Gamle Oslovei 83 og 85, detaljregulering, r20200024

Overnevnte plan er 19.10.2023 vedtatt av Bystyret

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for boliger, tilhørende anlegg og infrastruktur.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/8851

Sist oppdatert: 06.11.2023

Gå til toppen

arrow_upward