Gisle Johnsons gate 5, detaljregulering, r20210027

Klagefrist: 30.12.2023

Gisle Johnsons gate 5, detaljregulering, r20210027

Overnevnte plan er 23.11.2023 vedtatt av Bystyret

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbygging med parkerings- og uteoppholdsareal og adkomst til tomt gnr/bnr 411/179.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/10569

Sist oppdatert: 09.12.2023