Nedre Stavsetvegen 2, Stavset barnehage , detaljregulering, r20140043

Klagefrist: 25.11.2023

Nedre Stavsetvegen 2, Stavset barnehage , detaljregulering, r20140043

Overnevnte plan er 19.10.2023 vedtatt av Bystyret

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for en fem-avdelings barnehage med utvidelsesmuligheter til seks avdelinger, på Stavset i Trondheim kommune. I planforslaget er hensynet til trygg henting og levering av barn, og utforming av gode uteareal på barnehagens
område vektlagt. Planen legger også til rette for sambruk av barnehagen med annen offentlig tjenesteyting forenlig med barnehagevirksomheten.

Eksisterende bebyggelse på eiendommen foreslås revet.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/9614

Sist oppdatert: 03.11.2023

Gå til toppen

arrow_upward