Bromstadekra 70, gnr/bnr 13/267 m.fl., detaljregulering, r20150009

Klagefrist: 16.07.2017

Bromstadekra 70, gnr/bnr 13/267 m.fl., detaljregulering, r20150009

Overnevnte plan er 18.05.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med reguleringsplanen er å fortette med nye boliger rundt gårdstunet til Bromstad gård.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/47287

Sist oppdatert: 31.01.2018

Gå til toppen

arrow_upward