Marie Michelets veg, gnr/bnr 12/243, 244 og 245. detaljregulering, r20170011

Klagefrist: 24.06.2018

Marie Michelets veg, gnr/bnr 12/243, 244 og 245. detaljregulering, r20170011

Overnevnte plan er 12.04.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting ved å rive eksisterende enebolig og bygge seks nye eneboliger. Planforslaget medfører formendring, mindre endring i størrelse og endring av felles uterom definert i Kommuneplanens arealdel KPA.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak  og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/17967

Sist oppdatert: 30.05.2018

Gå til toppen

arrow_upward