Midteggen, Metrobusstasjon, detaljregulering, r20170038

Klagefrist: 15.07.2018

Midteggen, Metrobusstasjon, detaljregulering, r20170038

Overnevnte plan er 31.05.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av en kantholdeplass for Metrobuss ved Midteggen i Saupstadringen, retning mot Heimdal sentrum. Holdeplassen skal ha en plattform på 25 meter med tilhørende leskur. Stasjonen skal betjene Metrobusslinje M2, samt noen lokalbusser.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak  og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

17/30113

Sist oppdatert: 19.06.2018

Gå til toppen

arrow_upward