Nedre Sjetnan, del 2, gnr/bnr 324/54 og 324/1, detaljregulering, r20160034

Klagefrist: 04.02.2018

Nedre Sjetnan, del 2, gnr/bnr 324/54 og 324/1, detaljregulering, r20160034

Overnevnte plan er 07.12.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å fullføre siste del av boligområdet Tiller øst - Nedre Sjetnan med boliger primært i blokkbebyggelse og rekkehus. I tillegg reguleres det inn noen tomter for en- og tomannsboliger. Innenfor planområdet legges det opp til bilfrie tun og ganglinjer/ grønnstruktur
som knyttes sammen med eksisterende turdrag og grønnstruktur utenfor planområdet.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart på grunnen
Plankart under grunnen
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

16/27275

Sist oppdatert: 31.01.2018

Gå til toppen

arrow_upward