Østre Rosten 68, detaljregulering, r20150038

Klagefrist: 26.03.2017

Østre Rosten 68, detaljregulering, r20150038

Overnevnte plan er 26.01.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for en trinnvis utvikling av eiendommen til forretning/industri/lager for plasskrevende varegrupper. Det tillates ikke detaljhandel innenfor planområdet.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/35928

Sist oppdatert: 01.02.2018

Gå til toppen

arrow_upward