Overvik felt B1, gnr/bnr 20/105, detaljregulering, r20150043

Klagefrist: 11.11.2018

Overvik felt B1, gnr/bnr 20/105, detaljregulering, r20150043

Overnevnte plan er 04.10.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikt med planen er å legge til rette for 80 - 90 familieboliger i blandet struktur med rekkehus og leilighetsbygg.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/59342

Sist oppdatert: 25.10.2018

Gå til toppen

arrow_upward