Øvre Sofustrøa 2 og 4 og del av gnr/bnr 260/75 m.fl., detaljregulering, r20150034

Klagefrist: 28.10.2018

Øvre Sofustrøa 2 og 4 og del av gnr/bnr 260/75 m.fl., detaljregulering, r20150034

Overnevnte plan er 06.09.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å sikre ny adkomst til regulerte boliger innenfor gnr/bnr. 260/75 i gjeldende reguleringsplan r0221 Rye vedtatt 23.7.1985. Hovedadkomsten til området ble regulert bort i r0221ah Lyarhaugen gnr/bnr. 260/44 vedtatt i 2009. Vegstrukturen i planen fra 1985 skal beholdes, og ny regulering skal gi ny adkomst og gjøre nødvendige justeringer slik at planlagt
vegtrase blir gjennomførbar. Planforslaget legger også til rette for ny adkomst til gnr/bnr. 260/22 og 260/43, samt en 2 meter bred turveg/snarveg mellom Øvre Sofustrøa i nordøst og Langørjan i sørvest.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/23499

Sist oppdatert: 04.10.2018

Gå til toppen

arrow_upward