Vinterledbakken 2 og 7, del av Kolsås gnr/bnr 187/1, detaljregulering, r20100061

Klagefrist: 12.11.2017

Vinterledbakken 2 og 7, del av Kolsås gnr/bnr 187/1, detaljregulering, r20100061

Overnevnte plan er 28.09.2017 vedtatt av Bystyret

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å regulere tunet på Kulsås gård til boligformål med tilhørende anlegg. Trafikksikkerhet, antikvariske verdier og konsekvenser for nabobebyggelsen har vært sentrale tema.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

12/9399

Sist oppdatert: 31.01.2018

Gå til toppen

arrow_upward