Klett, kommunedelplan, gjenopptakelse av planarbeid

Klett, kommunedelplan, gjenopptakelse av planarbeid

Klett, kommunedelplan - gjenopptakelse av planarbeid

Arbeidet med kommunedelplan for Klett er gjenopptatt.

 Hensikten med kommunedelplanen

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en helhetlig plan som gir rammer for utvikling av Klett. Kommunedelplanen skal

  • gi overordnede avklaringer og føringer for detaljreguleringsplaner i området
  • sikre at utviklingen i området skjer i tråd med overordnede planer og føringer
  • fungere som redskap for å oppnå en god utvikling av området
  • gi nærmere retningslinjer for jordvern i området
  • legge til rette for at Klett sentrum, i et avgrenset område, kan utvikle lokalsenterfunksjoner som boliger, handels- og servicetilbud, offentlige tjenester etc.

Planprogram fastsatt i bygningsrådet 14.05.2013, vil ligge til grunn for arbeidet med kommunedelplanen. Overordnede planer og føringer vedtatt etter at planprogrammet ble fastsatt, vil tas inn i arbeidet. Med tenkt fremdrift er planen vedtatt før sommer 2020.

 

Planavgrensning

Plan for medvirkning

Det vil bli lagt stor vekt på lokal medvirkning. Byplankontoret ønsker dialog med innbyggere og næringsaktører, enkeltpersoner og lag/organisasjoner. Det vil bli arrangert møter, idedugnader/verksteder, i tillegg til at det vil bli anledning til å komme med skriftlige innspill.

Innspill til planarbeidet sendes Trondheim kommune, Byplankontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim eller .

Kontaktperson hos byplankontoret er Tone Bergsmyr.

 

Vedlegg
Fastsatt planprogram
Revidert framdriftsplan

Sist oppdatert: 23.11.2018

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward