Brøsetekra 1, 3 og 9, detaljregulering, r20210010 - Begrenset høring

Frist for innspill: 03.04.2024

Brøsetekra 1, 3 og 9, detaljregulering, r20210010 - Begrenset høring

Begrenset høring - Endring av reguleringsplan etter offentlig ettersyn

Planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 24.02.2023 – 13.03.2023 under tidligere brukt
plannavn Granåsenvegen 1, 3 og 9. På bakgrunn av innkomne merknader foreslås endringer i planforslaget. Det justerte forslaget sendes derfor på høring til de som berøres direkte av endringene.

Saksdokumenter

Spørsmål kan rettes til Marte Braarud på tlf. 93843627 eller e-post:

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/8633

Sist oppdatert: 02.04.2024

Gå til toppen

arrow_upward