Haakon VII's gate 27 og 27B, detaljregulering, r20220016

Klagefrist: 06.07.2024

Haakon VII's gate 27 og 27B, detaljregulering, r20220016

Overnevnte plan er 19.10.2023 vedtatt av Bystyret

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for forretningsvirksomhet og kontorlokaler. Planen tilrettelegger for at regulert bruk av eiendommen samsvarer med dagens bruk av eiendommen, slik den innledningsvis ble godkjent og tatt i bruk før tillatelsen ble opphevet.

Saksdokumenter

 

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/11378

Sist oppdatert: 14.06.2024