Granåsen idrettsanlegg, gnr/bnr 185/2, 13, 16 m.fl., endring av reguleringsplan

Klagefrist: 03.07.2024

Granåsen idrettsanlegg, gnr/bnr 185/2, 13, 16 m.fl., endring av reguleringsplan

Overnevnte plan er 04.06.2024 vedtatt av Bygningsrådet.

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å formalisere et område i Granåsen idrettsanlegg til nasjonsområde.
Område kalles Knausen, og er allerede i dag i bruk til ulike formål ved store arrangement og i hverdagssituasjon (utelager, oppstilling av materiell, parkering, m.m.). Et nasjonsområde vil bli benyttet av ulike nasjoner eller lag ved internasjonale eller nasjonale arrangementer i Granåsen.Tiltenkt bruk er midlertidige garderober, smøring og oppbevaring av ski/utstyr i store kjøretøy, brakker, telt og lignende.

Saksdokumenter

 

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen 03.07.2024

Se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/28667

Sist oppdatert: 24.06.2024