- Vi får så mye tilbake

Rolf Andresen og Karl Edvard Dalhaug er skjønt enige om at jobben som frivillig ved Risvollan helse- og velferdssenter gir mye glede. Frivillige utgjør en viktig ressurs og bidrar til mye livsglede og aktivitet på senteret.

Sist oppdatert: 20.09.2023

to menn, Karl Edvard Dalhaug og Rolf Andresen, frivillige ved Risvollan helse- og velferdssenter står sammen med aktivitøren i midten, Ann Kristin Fallrø. Til venstre et stort banner for Nardo frivilligsentral
Karl Edvard Dalhaug og Rolf Andresen sammen med aktivitør Ann Kristin Fallrø.

Ved Risvollan har de nesten 20 personer som er frivillige. De mest aktive er der gjerne flere ganger i uka.
- På ei god uke anslår vi at frivilligheten bidrar med totalt 22-30 timer, sier aktivitør Ann Kristin Fallrø. De hjelper til når det skal være større arrangement som f.eks. tirsdagskafeen der alle etasjene er med på felles lunsj, de er besøksvenner og stueverter og bidrar når det skal være aktiviteter på sentret. De er rett og slett en superressurs for oss, og gjør at vi får økt aktiviteten ved sentret, sier hun.

Nardo frivilligsentral holder til i samme lokaler som senteret, og mange av de frivillige er rekruttert derfra.
- Vi har stor nytte av at vi holder til i samme hus, sier Fallrø.

Trimtrener

Rolf Andresen fant ut at han skulle melde seg som frivillig da han ble pensjonist. To ganger i uka stiller han opp for å ha trim med beboerne.
- Det er så inspirerende å se at de gjør framgang og trives. De klarer for eksempel å løfte hendene litt høyere for hver gang. Det gir meg mye glede og stolthet å se at vi gjør hverdagen bedre og litt mer morsom for beboerne, sier han.

Besøksvenn

Karl Edvard Dalhaug er besøksvenn og er der to til tre ganger i uka. Han er glad i å slå av en prat.
- Det gir meg stor glede å kunne gjøre dagen litt triveligere for de jeg besøker, sier han. Han understreker at det som er fint med å være frivillig er at en sjøl bestemmer hvor mye man vil bidra. Og hva du ønsker å bidra med er mye opp til deg selv og dine interesser. Det er heller ikke vanskelig å få kontakt med beboerne. Det trengs ikke mer enn ett par stikkord som utgangspunkt, så er samtalen i gang, sier Dalhaug.

Frivillige trengs

Frivillige bidrar til sosiale aktiviteter og gode opplevelser for beboerne ved flere av helse- og velferdssentrene i kommunen.
- Vi setter stor pris på denne innsatsen, sier kommunalsjef Siri Ekle Skaanes. Siden vi i årene framover vil ha stor mangel på personell, er vi nødt til å se på nye måter vi kan jobbe på. Bedre samarbeid med pårørende og frivilligheten er ett av innsatsområdene for å møte disse utfordringene.

Under en markering ved Risvollan HVS roste hun de frivilliges innsats. Markeringa var en forsinket åpning av senteret som starta opp drifta under pandemien. Markeringa foregikk i senterets storstue der ordfører, ansatte, beboere, pårørende og frivillige var til stede.

Bilder fra markeringa

blobid0.jpgblobid1.jpgimage94m71.png

Siri Ekle Skaanes trakk fram Aktivitetsportalen Friskus som rulles ut ved helse- og velferdsentrene i kommunen i disse dager. Med denne digitale løsningen kan frivillige melde inn hva de ønsker å bidra med, og de kan også melde seg på for å bidra til ulike arrangementer som legges ut.
Utviklingen av Friskus er basert på konkrete behov fra ansatte, beboere og deres pårørende. Gjennom Trondheimsløftet (kommuneplanens samfunnsdel) ønsker kommunen å legge til rette for aktiv deltakelse og involvering av innbyggerne i samfunns- og tjenesteutviklingen.
- Friskus er et godt eksempel på samskaping og at vi bruker ressursene vi har rundt oss på nye og bedre måter, sier Skaanes.

Trivsel viktig

Aktivitør Ann Kristin Fallrø legger vekt på å skape et godt miljø blant de frivillige slik at de trives på senteret. Derfor er det sjelden vanskelig å skaffe nok frivillige til de ulike arrangementene og aktivitetene. Den beste måten å rekruttere frivillige på er via jungeltelegrafen. At de som er frivillige framsnakker “jobben” har stor betydning for rekrutteringen, sier hun.

Mer om frivillighet og hvordan du kan bli frivillig

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?